Schoemaker Advocaten - Deventer Schoemaker Advocaten

Faillissement en uitstel van betaling

In faillissement heeft de betrokkene in de eerste plaats te maken met de curator die door de rechtbank wordt aangesteld. Voor, maar ook tijdens de afwikkeling door de curator kan advisering door een insolventiedeskundige van groot belang zijn. Ter voorbereiding van het faillissement en om problemen met de curator te voorkomen en als "tegenwicht" t.o.v. de curator. Faillissement kan ook de inleiding zijn van een "doorstart" en ook dan is ter zake kundige begeleiding vereist. Uitstel van betaling heeft tot doel een akkoord met de schuldeisers te sluiten om continuïteit te verzekeren. De insolventie-advocaat kan bijstand verlenen bij het aanbieden van een akkoord.

Contact: s.vandenberg@schoemaker.nu

Tel:  +31 (0)570 - 613015
E-mail:  info@schoemaker.nu