Een persoonlijke zaak.
Aandachtig in het contact, scherp in de analyse.

Magrete van der Steeg

Magrete verdiept zich niet alleen in de juridische kant van de zaak, maar heeft ook oog voor de persoonlijke kant van het verhaal. Een strafzaak brengt veel teweeg, zowel juridisch als persoonlijk. Maar hoe empathisch ze ook is, kwaliteit staat altijd voorop. Zij is bereid tot het betere spitwerk in het dossier en de rechtspraak.  

‘Veel mensen aarzelen bij het benaderen van een advocaat. Zelfs met strafzaken. Dat vind ik jammer. Daarom probeer ik het mensen makkelijk te maken contact met mij op te nemen. Bijvoorbeeld door mijn 06-nummer te vermelden op de website en voor het eerste contact geen kosten in rekening te brengen. Cliënten willen graag weten waar ze aan toe zijn. Ik leg uit hoe een rechter een zaak beoordeelt en wat de stappen zijn in een strafproces. Mijn adviezen zijn helder en in klare taal. Zo betrokken als ik ben bij cliënten, zo betrokken ben ik bij de maatschappij. Ook cliënten met minder geld, hebben recht op een goede advocaat. Daarom deed ik mee aan de piketstaking van advocaten om de minister duidelijk te maken dat er niet moet worden bezuinigd op de sociale advocatuur.’ 

Strafrecht

Contact

m.vandersteeg@schoemaker.nu
LinkedIn
Twitter @MvanderSteeg
T 0570 61 30 15
M 06 47 32 13 28
www.advocaatinpolitiezaken.nl

Nevenfuncties

 • Mede-auteur Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid Wolters Kluwer (Ambtsinstructie voor de politie)
 • Voorzitter Stichting Erfgoed Lebuinuskerk
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van de Lebuinus

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten
 • Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten

Belangrijkste publicaties

 • Het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaren: wat schiet de agent ermee op? M. van der Steeg, J. Timmer en R. ter Haar, in: het Tijdschrift voor de Politie, nr 3 2017
 • Politieschutter voor de rechter, in: Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht nr 43, Wolters Kluwer 2016
 • Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, R.J. Bokhorst, M. van der Steeg. C.J. de Poot, WODC Cahier 2011-11
 • Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, R.J. Bokhorst, M. van der Steeg. C.J. de Poot, WODC Cahier 2011-11
 • Politietuchtrecht. Een studie naar de juridische aspecten en de praktijk. M. van der Steeg, dissertatie VU Amsterdam, Kluwer 2004
 • Onder schot. Vuurwapengebruik van de politie in Nederland. J. Timmer, J. Naeyé en M. van der Steeg, Deventer: Gouda Quint 1996

Rechtsgebiedenregister

Magrete van der Steeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Strafrecht
Ambtenarenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.