Een persoonlijke zaak.
Linksom of rechtsom, een oplossing komt er.

Maaike Bekooy

Maaike is advocaat sinds 2001. Zij heeft ruime ervaring bij grotere kantoren en houdt van de juridische kant van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de ruimtelijke ordening, het milieu en klimaat en bijbehorende problematiek. Ze begon haar juridische carrière in 2001 bij de gemeentelijke overheid en schakelt dan ook moeiteloos tussen politiek en de wet.

‘Ik ben blij met mijn ervaring bij grote kantoren en maak daar nog dagelijks gebruik van. Alleen is mijn aanpak nu persoonlijker en neem ik meer tijd. Tenslotte verdient elke zaak een andere en dus flexibele aanpak. Dat is ook nodig in het krachtenveld tussen burgers, bedrijfsleven en de overheid. Bestuursrechtzaken zijn vaak langlopende procedures. Je moet dus van koers kunnen veranderen als dat nodig is en à la minute reageren. Ik hou van werken voor zowel overheden als bedrijven en milieuorganisaties met bijbehorende grote juridische vraagstukken. Mijn doel is om altijd een oplossing te vinden, linksom of rechtsom. Hoe complex een zaak of de materie ook is, ik hou het eenvoudig voor iedereen die mijn juridische ondersteuning nodig heeft.’

Omgevingsrecht & Vastgoed

Contact

m.bekooy@schoemaker.nu
LinkedIn
Twitter @MaaikeBekooy
T 0570 61 30 15
M 06 23 41 13 07

Nevenfuncties

  • Docent Berghauser Pont Academy (o.a. Omgevingswet en Wabo)
  • Verzorgen incompany cursus bij gemeenten en/of omgevingsdiensten (o.a. Actualiteiten bestuursprocesrecht en omgevingsrecht
  • Mede-auteur Tekst & Commentaar Milieurecht Wolters Kluwer (Wet geluidhinder)

Lidmaatschappen

  • Vereniging van milieurechtadvocaten (VMA)
  • Vereniging van bouwrechtadvocaten (IBR-A)

Rechtsgebiedenregister

Maaike Bekooy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Bestuursrecht
• Omgevingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.