Een persoonlijke zaak.

Algemeen bestuursrecht

 • Handhaving & Toezicht
 • Subsidies
 • Openbaarheid van overheidsinformatie

Omgevingsrecht

 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu
 • Bouwen
 • Natuur
 • Luchtvaart
 • Milieueffectrapportage
 • Monumenten
 • Openbare Orde & Veiligheid

Vastgoed

 • Projectontwikkeling
 • Erfdienstbaarheden
 • Grondexploitatie
 • Onteigening
 • Voorkeursrechten
 • Burenrecht

Omgevingsrecht & Vastgoed

Of u nu bouw- of verbouwplannen hebt, een nieuwe functie zoekt voor een bestaand bouwwerk, zich zorgen maakt over een geplande snelweg naast uw woning of de uitbreiding van een luchthaven, als u in een situatie komt waar afspraken onder druk staan, wilt u goed worden bijgestaan.

Vanuit omgevings- en vastgoedrecht staan wij klaar u bij te staan en houden wij ons bezig met alle mogelijke vraagstukken over de fysieke leefomgeving. Met een bak aan ervaring, gedegen kennis en een scherp oog voor uw specifieke wensen en doelstellingen. Wij interpreteren bestemmingsplannen, adviseren gemeenten en omgevingsdiensten, beoordelen samenwerkingsovereenkomsten bij bouwprojecten, staan u bij in procedures over milieubelastende ontwikkelingen, schrijven processtukken. En nog veel meer. Wat uw vraag ook is u bent verzekerd van optimale advisering en procesvoering. En een team van advocaten dat volledig op elkaar is ingespeeld en dit specialisme naar een hoger niveau tilt.

Voor wie:
Projectontwikkelaars, gemeenten, omgevingsdiensten, bedrijven en milieuorganisaties.

Omgevingsrecht & Vastgoed
U kunt vrijblijvend contact opnemen met: